Levenseinde

Laatste levensfase

Er kan een moment komen dat helemaal beter worden niet meer mogelijk is of dat u een dusdanige leeftijd hebt bereikt dat u nadenkt over uw laatste levensfase. De ondersteunende zorg die we in deze levensfase bieden, heet palliatieve zorg. Het doel is dan om de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk te behouden en te verbeteren. Belangrijk is dat we weten wat uw wensen zijn rond deze zorg en behandeling. Dit kunt u in een gesprek aangeven. Dit gesprek is onderdeel van palliatieve zorg en heet ook wel Advance Care Planning (ACP) of proactieve zorgplanning.

Wat is palliatieve zorg?

Het kan zijn dat genezen niet meer mogelijk is. Tegelijkertijd kunt u mogelijk nog wel een tijd leven met uw ziekte. Afhankelijk van uw ziekte kan dit weken, maanden of jaren zijn. De zorg gaat op dat moment niet meer over genezen, maar om de kwaliteit van uw leven. De ondersteunende zorg die we dan bieden, noemen we palliatieve zorg.

Gesprek over wensen rond zorg en behandeling (ACP)

Wat vindt u belangrijk in deze periode van uw leven? Het is belangrijk dat u nadenkt over uw wensen en dit bespreekt met uw familie. Wij kunnen u begeleiden in welke mogelijkheden er zijn om u zo goed mogelijk en naar uw wensen te ondersteunen. Dit gesprek noemen we het ACP-gesprek.

Voorbereiding

Indien u een een ACP-gesprek met ons wenst, kunt u telefonisch of per E-consult contact opnemen. Wij plannen dan een geschikt moment in waarbij we ruimer de tijd voor u hebben en zorgen dat uw wensen ook goed in uw dossier genoteerd staan. Ter voorbereiding op het gesprek willen wij u vragen om (eventueel met uw naasten) deze keuzehulp te doorlopen: https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling. Hierdoor kunt u zich goed voorbereiden op het gesprek. Het is prettig als u iemand meeneemt naar het gesprek.

Overlijden

Gecondoleerd met dit grote verlies.

In de meeste gevallen worden wij automatisch door het ziekenhuis, instelling of huisartsenspoedpost op de hoogte gebracht van het overlijden. Wij stellen het op prijs als u ons door middel van een rouwkaart op de hoogte brengt.

Wij schrijven de overledene automatisch uit ons informatiesysteem. Het medisch dossier bewaren wij 20 jaar. Dit is de wettelijke bewaartermijn. Tevens brengen wij uw vaste apotheek en het Ter Gooi Ziekenhuis op de hoogte van het overlijden. Wij verzoeken u vriendelijk zelf andere instanties, zoals de thuiszorg, uw specialist elders en eventuele andere behandelaren op te hoogte te brengen.

Ons streven is om in de rouwperiode pro-actief contact te zoeken met de directe nabestaanden.

 

Life events

Levensbedreigend

Bel 112

Veel spoed

Ma - Vrij
08:00 - 17:00
Avond, nacht en weekend
035 - 6854974
(keuze 1)

MC Liebergen,
Anthony Fokkerweg 80C,
Hilversum
088 - 1309600


Huisartsen Spoedpost,
Laan van Tergooi 2,
Hilversum

Spoed

Voordat u belt, doorloop eerst deze vragen: www.spoedzorghilversum.nl

Naar de inhoud springen