Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidszorg.

Voor dergelijk onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor zijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer.

Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information), onderdeel van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC te Rotterdam, probeert met behulp van de verzamelde gegevens van meerdere huisartsen in Nederland een antwoord te geven op vragen als:

  • Welke geneesmiddelen worden voorgeschreven bij welke ziekte en waarom?
  • Leidt gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel?
  • Hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen?

Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk nieuwe bijwerkingen van geneesmiddelen te ontdekken en behandelmethodes beter af te stemmen op u als patiënt.

Uw gegevens

Uw huisarts werkt mee aan dit onderzoek. Dat mag natuurlijk niet zomaar. De gegevens die de huisarts over u heeft, zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts anonieme medische gegevens en kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn. Alleen uw huisarts weet welke gegevens bij welke patiënt horen.

Het IPCI-project heeft een Raad van Toezicht die erop let dat de verzamelde gegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Bezwaren?

Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Het is uw goed recht om medewerking te weigeren. Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoeksproject.

Voor meer informatie: zie www.IPCI.nl

Urimon Studie

U wordt door uw huisarts uitgenodigd om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek: “Urimon, onderzoek naar bloed of urine voor gezondheidsmonitoring”. Hierin wordt de mogelijkheid onderzocht om een gezondheidsmonitor te ontwikkelen op basis van stoffen in urine- en bloedmonsters. Met de resultaten van dit onderzoek wordt het in de toekomst wellicht mogelijk om door middel van een halfjaarlijks urine- of bloedonderzoek iemands gezondheid in de gaten te houden en ernstige ziekten al in een vroeg stadium te ontdekken.


Als u deelneemt aan dit onderzoek worden uw monsters en gezondheidsgegevens opgeslagen in de Stibion biobank, die speciaal is opgericht om dergelijk onderzoek mogelijk te maken. Uw naam en adres zullen alleen bij de Stibion biobank bekend zijn. Uw gezondheidsgegevens en monsters worden anoniem ter beschikking gesteld aan de Urimon studie en mogelijke andere studies naar gezondheidsmonitoring en zullen op geen enkele manier tot u herleid kunnen worden. U kunt ook alleen aan de Urimon studie deelnemen en niet aan de biobank. In dat geval zullen uw monsters en gegevens na de Urimon studie worden vernietigd.


Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch ethische toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en wordt uitgevoerd door het bedrijf You2Yourself uit Enschede. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen, is het belangrijk dat u de informatiebrieven voor deelname aan de Urimon studie en de Stibion biobank goed leest. Wanneer u bent aangemeldt, krijgt u een e-mail met daarin de informatiebrieven over de Urimon studie en de Stibion biobank. In de e-mail vindt u ook de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’ met algemene informatie over de toetsing van onderzoek en namen en telefoonnummers die u kunt benaderen voor nadere informatie en vragen.


Indien u besluit mee te doen aan het onderzoek, levert u de bijgevoegde toestemmingsformulieren ingevuld en ondertekend (in tweevoud) voor zowel de Urimon studie als de Stibion biobank binnen 2 weken in bij uw huisarts. Tevens levert u dan het potje in dat door u diezelfde ochtend is gevuld met ochtendurine. U gebruikt hiervoor het potje dat u heeft meegekregen bij deze brief. In de ‘instructie voor het opvangen van een urinemonster’ onderaan deze brief, leest u hoe u dit moet doen.
Wij danken u hartelijk voor uw interesse en hopen u als deelnemer te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Inclusie- en exclusie criteria voor de Urimon biobank.

We zoeken naar een diversiteit aan levensstijlen en sociaal economische achtergronden. Chronische aandoeningen zoals diabetes of obesitas zijn geen reden tot uitsluiting als sprake is van een stabiele situatie.

Inclusie criteria:
1. Alle personen met een stabiele gezondheidstoestand in de leeftijd van 45 tot 75 jaar en afwezigheid van exclusie criteria.
2. Chronische aandoeningen zoals diabetes, copd of obesitas zijn geen reden tot uitsluiting als sprake is van een stabiele situatie.

Exclusie criteria:
1. Slechte of instabiele algemene gezondheid.
2. Aanwezigheid van kanker.
3. Aanwezigheid van een neuro-degeneratieve ziekte zoals bijvoorbeeld Parkinson, Alzheimer, MS of ALS.
4. Als een deelnemer onder behandeling staat of in de laatste 6 maanden is behandeld voor een vorm van kanker, hartfalen, hartaanval, hersenbloeding of bloedvatvernauwing. Het dragen van een pacemaker of ICD of aanwezigheid van stents wordt niet gezien als behandeling. Het plaatsen ervan wel.
5. Als een deelnemer in de laatste 3 maanden een operatie heeft ondergaan (in dat geval even wachten met starten van de deelname).

In geval van een ernstige ziekte (kanker, hart- en vaatziekte, ziekte van het centrale zenuwstelsel) of overlijden van de deelnemer tijdens de studie, wordt de huisarts verzocht om de Urimon projectleider te informeren.

Aanmelden? www.urimon.nl

Levensbedreigend

Bel 112

Veel spoed

Ma - Vrij
08:00 - 17:00
Avond, nacht en weekend
035 - 6854974
(keuze 1)

MC Liebergen,
Anthony Fokkerweg 80C,
Hilversum
088 - 1309600


Huisartsen Spoedpost,
Laan van Tergooi 2,
Hilversum

Spoed

Voordat u belt, doorloop eerst deze vragen: www.spoedzorghilversum.nl

Naar de inhoud springen