Missie & Visie

Missie

Huisartsenzorg met Aandacht

Visie

Wij leveren huisartsgeneeskundige zorg aan inwoners in de wijken rondom Medisch Centrum Liebergen en werken volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Wij streven er naar dat iedereen die contact met ons opneemt zich gehoord weet in zijn/haar of hun zorgvragen. Wij bakenen deze vragen af tot huisartsgeneeskundige zorgvragen, en beantwoorden deze zo snel als mogelijk of medisch noodzakelijk is.

In onze zorg gaan wij uit van de persoonlijke situatie, levensfase, motivatie en mogelijkheden van de patiënt zelf. We sturen aan op eigen regie. Duurzaamheid vinden wij hierin belangrijker dan een snelle oplossing.

Wij geven pro-actief aandacht aan de gezondheid van ouderen en chronisch of terminaal zieken.

Wij hechten veel waarde aan samenwerking met andere zorgverleners in de wijken rondom Medisch Centrum Liebergen.

Duurzaamheid

Wij hechten veel waarde aan uw gezondheid, maar ook aan de gezondheid van de natuur. De natuur houdt ons tenslotte gezond. Wij streven naar duurzame bedrijfsvoering, zoals zoveel mogelijk papierloos werken, zuinig zijn met gebruiksmaterialen en zorgen voor een gezonde werkplek. Ook in de keuze van geneesmiddelen wegen we de belasting voor het klimaat mee. We werken CO2 neutraal.

Meer informatie vindt u op www.degroenehuisarts.nl

Logo De Groene Huisarts

Levensbedreigend

Bel 112

Veel spoed

Ma - Vrij
08:00 - 17:00
Avond, nacht en weekend
035 - 6854974
(keuze 1)

MC Liebergen,
Anthony Fokkerweg 80C,
Hilversum
088 - 1309600


Huisartsen Spoedpost,
Laan van Tergooi 2,
Hilversum

Spoed

Voordat u belt, doorloop eerst deze vragen: www.spoedzorghilversum.nl

Naar de inhoud springen