Ziekenhuisopname

Een kort- of langdurige ziekenhuisopname is veelal een ingrijpende gebeurtenis. Het ziekenhuis waar u bent opgenomen geeft ons automatisch bericht van uw opname en ontslag. De behandelend specialist stuurt na afloop van de opname ons zo snel mogelijk een brief met daarin het verslag van de opname.

Ontstaan er binnen 24 uur na de ziekenhuisopname of bezoek aan de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis problemen die (mogelijk) te maken hebben met de opname dan belt u de afdeling van het ziekenhuis waar u opgenomen bent geweest.

Als u voor het gezondheidsprobleem onder behandeling blijft van de specialist van het ziekenhuis, dan neemt u contact op met de polikliniek van het desbetreffend specialisme.

Het kan zijn dat u na een opname in het ziekenhuis (tijdelijk) meer zorg nodig heeft thuis of (tijdelijk) ergens anders moet verblijven. Het ziekenhuis kan u met behulp van een transferverpleegkundige helpen de juiste nazorg te vinden. Bij een geplande opname is het van groot belang deze zorg tijdig voor de opname te regelen.

Life events

Levensbedreigend

Bel 112

Veel spoed

Ma - Vrij
08:00 - 17:00
Avond, nacht en weekend
035 - 6854974
(keuze 1)

MC Liebergen,
Anthony Fokkerweg 80C,
Hilversum
088 - 1309600


Huisartsen Spoedpost,
Laan van Tergooi 2,
Hilversum

Spoed

Voordat u belt, doorloop eerst deze vragen: www.spoedzorghilversum.nl

Naar de inhoud springen