Scheiden of uit elkaar gaan

Scheiden of uit elkaar gaan is altijd een verdrietige gebeurtenis.

Bent u ouder en op zoek naar hulp of informatie over de impact van uw scheiding op uw kind? Via deze site worden gratis maandelijks online ouderbijeenkomsten aangeboden ter ondersteuning: https://ouderbijeenkomsten.nl/

Ook in onze eigen regio worden verschillende keren cursussen van de scheidingsATLAS aangeboden. Meer informatie vindt u hier: https://www.ggdgv.nl/cursussen/scheidingsatlas/

 

Voor ons is het van belang te weten wie het gezag heeft over eventuele kinderen ≤16 jaar. U kunt dit via uw portaal in Mijn gezondheid.net of telefonisch aan ons doorgeven. Ook eventuele naamswijzigingen kunt u in Mijn gezondheid.net doorgeven.

Indien u of uw partner naar een ander adres buiten de postcodes 1212, 1221, 1222 en 1223 gaat wonen, dan is het helaas niet mogelijk om bij ons patiënt te blijven. Wij verzoeken u vriendelijk om zich dan bij ons uit te schrijven en ons hierover in te lichten via Mijngezondheid.net of praktijk@destadsheide.nl.

Life events

Levensbedreigend

Bel 112

Veel spoed

Ma - Vrij
08:00 - 17:00
Avond, nacht en weekend
035 - 6854974
(keuze 1)

MC Liebergen,
Anthony Fokkerweg 80C,
Hilversum
088 - 1309600


Huisartsen Spoedpost,
Laan van Tergooi 2,
Hilversum

Spoed

Voordat u belt, doorloop eerst deze vragen: www.spoedzorghilversum.nl

Naar de inhoud springen