Veelgestelde vragen

We maken gebruik van digitale mogelijkheden zoals MijnGezondheid.net, de digitale assistente die terugbelafspraken maakt en de aanmeldzuil, omdat we u maximaal van dienst willen zijn. Door de toenemende zorgvraag, de dubbele vergrijzing (er zijn meer oudere mensen en die worden ook ouder) en een tekort aan doktersassistenten gaat dit niet meer op de ouderwetse manier waarbij u van 8.00-17.00u telefonisch contact kon opnemen. Hiervoor in de plaats kunt u 24/7 een vraag aan ons te stellen via een E-consult of zelf een afspraak inplannen. En u kunt ons tussen 8.00-17.00u bellen om een terugbelafspraak in te plannen. Van 8.00-10.15u en van 14.30-15.30u zijn onze doktersassistenten direct telefonisch bereikbaar. 

Op deze manier houdt u meer tijd over omdat u niet voor alles naar het spreekuur hoeft te komen of lang aan de telefoon moet wachten en houden wij meer tijd over om u goed te kunnen helpen. 

Als u moeite hebt om digitaal mee te komen, kunt u hulp krijgen van de Helpdesk Digitale Zorg of de bibliotheek. Daarnaast kunt u ons voor medische vragen altijd binnen de aangegeven tijden direct bellen. 

Meer informatie leest u in onze nieuwsberichten

Voor een afspraak bij de huisarts staat 15 minuten gepland in de agenda van de huisarts. In die tijd moet de huisarts uw dossier inzien, medische vragen stellen, lichamelijk onderzoek doen, eventueel onderzoeken aanvragen / medicijnen voorschrijven / verwijsbrief schrijven en alles nauwkeurig in uw dossier noteren. In deze 15 minuten moet dus een hoop gedaan worden. Daarom kan in 15 minuten gemiddeld 1 klacht goed besproken worden. Soms lukt het om 2 kleine klachten te bespreken. Is de voor u geplande 15 minuten afgelopen en heeft u nog meer vragen voor de huisarts? Dan moet u een nieuwe afspraak maken op het spreekuur.

Bij het maken van een afspraak zal de doktersassistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten, maar ook om de tijd van het consult in te schatten. De doktersassistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. De vraag naar de reden van uw afspraak is dus op verzoek van de huisarts.

Ja, de basis huisartsenzorg is voor iedereen gratis. Ook een bezoek aan de POH-S of POH-GGZ is gratis. Echter indien de huisarts onderzoek aanvraagt (bloed prikken, foto maken etc) of medicijnen voorschrijft gaat dit van uw eigen risico af. Dit geldt ook voor een verwijzing naar een specialist.

  • Laboratorium onderzoek: 1 dag voor algemeen bloedonderzoek, specifieke bepalingen kunnen langer duren
  • Foto / Echo: 2 dagen
  • Kweek: 5 dagen
  • SOA-test: 5 dagen
  • Uitstrijkje: 2 weken
  • Pathologie: 1 week

Meer informatie over testen vindt u hier.

Een huisarts geeft geen medische verklaring af. Dit gebeurt door een onafhankelijke arts. Indien nodig vraagt deze arts, nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven, schriftelijk informatie op ons op.

Meer informatie vindt u hier.

Een overzicht van uw medicatie vraagt u op bij uw apotheek. Indien u een medicijnverklaring nodig hebt voor een buitenlandse reis vult u deze zoveel mogelijk zelf in en stuurt deze naar ons via een bijlage in een e-consult in MijnGezondheid.net. Meer informatie: Life events – Een reis naar het buitenland

Wij doen geen rijbewijskeuringen. Voor uw rijbewijskeuring kunt u contact opnemen met een onafhankelijke keuringsarts. Plan zelf uw afspraak op de website www.rijbewijskeuringen.info of bel 085-0650005. De kosten bedragen ongeveer €50,-

Vaak is dit niet nodig, ondanks dat andere zorgverleners dit toch tegen u zeggen. Hier zijn recent afspraken over gemaakt. Op www.verwijsafspraken.nl vindt u een overzicht wanneer u wel en niet een briefje of verwijzing van de huisarts nodig heeft.

Wij vragen in de regel geen (bloed-)onderzoek aan voor andere zorgverleners, zoals een specialist in het ziekenhuis, diëtiste, homeopatisch of orthomoleculair arts of bloedonderzoek voor vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland. 

Dit doen wij niet omdat de specialist zelf beter in staat is om de uitslag van het onderzoek op waarde schatten bij uw aandoening dan wij. Daarnaast gaat het soms om (bloed-)waarden die niet bij onze zienswijze (de actuele NHG-richtlijnen van de huisarts) passen. 

U kunt uw zorgverlener vragen het (bloed-)onderzoek zelf aan te vragen. Indien uw zorgverlener niet over een BIG-nummer beschikt. Kunt u hen vragen de aanvraag naar een commercieel laboratorium te versturen, zoals Labplusarts.nl.  

Wij zijn een erkend leerbedrijf en er is regelmatig ruimte voor doktersassistent(e) in opleiding. Momenteel is er geen ruimte voor een stageplek voor doktersassistent(e ). Ook is het in verband met de start van de praktijk nog niet mogelijk om stage te lopen als geneeskundestudent of co-assistent.

In verband met de recente overname van de praktijk is het op dit moment niet mogelijk om nieuwe patiënten aan te nemen. Onze collega’s van Huisartsenpraktijk Hilversum-Oost nemen op dit moment wel nieuwe patiënten aan. Meer informatie: Inschrijven

U kunt contact opnemen met de Helpdesk Digitale Zorg via 085 1304575 , info@helpdeskdigitalezorg.nl of kijk op de website.

Levensbedreigend

Bel 112

Veel spoed

Ma - Vrij
08:00 - 17:00
Avond, nacht en weekend
035 - 6854974
(keuze 1)

MC Liebergen,
Anthony Fokkerweg 80C,
Hilversum
088 - 1309600


Huisartsen Spoedpost,
Laan van Tergooi 2,
Hilversum

Spoed

Voordat u belt, doorloop eerst deze vragen: www.spoedzorghilversum.nl

Naar de inhoud springen