Vragen over mijn gezondheid

Moet ik naar de dokter?

U bent bij ons welkom met al uw medische vragen. Niet alle medische vragen hoeven door een dokter beantwoord te worden. We willen wij u vragen om, voordat u met ons contact opneemt, zelf informatie in te winnen over uw vraag. Dit kan bijvoorbeeld bij een naaste of op de website www.thuisarts.nl. Op de site www.moetiknaardedokter.nl wordt advies gegeven over of nodig is om met uw medische vraag contact te zoeken met een dokter.

Sociaal plein

Voor vragen over werk, wonen, huishoudelijke of financiële hulp verwijzen wij u naar het Sociaal Plein van Hilversum (www.hilversum.nl/sociaalplein).

Ontwikkeling van kinderen

Voor alle vragen over kinderen tot 12 jaar die niet met ziekte te maken hebben, kunt u contact opnemen met het consultatiebureau van de GGD. Dit gaat om vragen over vaccinaties, voeding, groei, zien, horen, ontwikkeling, leerproblemen, slapen en psychische klachten. De jeugdartsen kunnen uw kind zo nodig verwijzen naar de juiste zorgverlener. Meer informatie leest u op de site van de GGD. 

Telefonisch contact

Bij onze speciaal opgeleide doktersassistenten kunt u ook terecht met uw medische vragen. Zij kunnen u voorzien van goed medisch advies en indien nodig een afspraak maken op het (telefonisch) spreekuur van de huisarts of praktijkondersteuner.

Daarnaast is het mogelijk om zelf een telefonisch consult van 5 minuten bij de huisarts in te plannen via Mijngezondheid.net. Dit telefonisch consult is alleen bedoeld voor korte vragen die u niet via E-consult kunt sturen.

E consult

Via uw portaal in Mijngezondheid.net en de MedGemak-app kunt u een E-consult (tegel “vraag aan huisarts”) sturen waarin u uw medische vraag kunt stellen. U heeft daarbij de mogelijkheid om foto’s toe te voegen. Het is van groot belang dat dit scherpe foto’s zijn.

Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij om u uw vraag zo goed mogelijk te stellen. U geeft bijvoorbeeld altijd aan wanneer de klachten begonnen zijn en wat de ervaren last is (bij de huid: of het jeukt, pijn doet, brandt, groter wordt bijvoorbeeld). Ook willen we u vragen om per onderwerp een apart e-consult te sturen. Dit is in verband met de verwerking van uw vraag in het dossier.

Het is mogelijk om met uw eigen account een e-consult te sturen voor uw kind onder de 16 jaar. Vermeldt dan goed om welk kind het gaat (naam en geboortedatum).

Uw E-consult kan beantwoord worden door alle artsen van het Medisch Centrum Liebergen. Indien u specifiek antwoord wilt van een zorgverlener kan het zijn dat u wat langer op een antwoord moet wachten.

Als u ondersteuning nodig hebt bij het sturen van een e-consult dan helpt de Helpdesk Digitale Zorg u graag. Neem contact op met de Helpdesk Digitale Zorg via 085 1304575 , info@helpdeskdigitalezorg.nl of kijk op de website.

Algemene vraag stellen

Algemene vragen over de praktijk kunt u mailen naar praktijk@destadsheide.nl. Let op: in verband met de Privacywet beantwoorden we geen medische vragen via e-mail.

Levensbedreigend

Bel 112

Veel spoed

Ma - Vrij
08:00 - 17:00
Avond, nacht en weekend
035 - 6854974
(keuze 1)

MC Liebergen,
Anthony Fokkerweg 80C,
Hilversum
088 - 1309600


Huisartsen Spoedpost,
Laan van Tergooi 2,
Hilversum

Spoed

Voordat u belt, doorloop eerst deze vragen: www.spoedzorghilversum.nl

Naar de inhoud springen